Wei-Qiang Zhang

Les films avec Wei-Qiang Zhang

Maddin, Guy. Pages from a Virgin’s Diary. 2002
Maddin, Guy. Pages from a Virgin’s Diary. 2002
Films de vampires par Lucy Westenra le 30/10/2006 | Acteur : Wei-Qiang Zhang
2002. Dracula : Pages from a virgin diary
Film canadien
Réalisé par Guy Maddin
Avec Wei-Qiang Zhang, Tara Birtwhistle, Dave Moroni
39,90 €